Абстракт

Безбедност неког сервиса и система зависи од безбедности сваке компоненте тог система. Напад на протокол рутирања може произвести неисправно функционисање рачунарске мреже. У појединим случајевима могуће је да нападач дође до података или уметне податке за које нема право. OSPF протокол је најраспрострањенији протокол стања линка (link-state protocol). У овом раду извршили смо анализу безбедности OSPF протокола и описали његове безбедносне механизме.

Кључне речи: Безбедност, link-state, MD5, Mikrotik, OSPF, XORP
Објављен на сајту: 28.10.2010
Тип рада: Научни радови