Абстракт

Овај рад представља могућности увећања профита за предузећа која организују аутобуски превоз, погодујући потрошачима, без великог почетног улагања и трошкова одржавања. Овде је представљен начин реализације Интернет приступа у аутобусу преко GPRS/EDGE/HSDPA сигнала, док се крајњи потрошачи (путници аутобуса) повезују путем WiFi бежичне технологије. У овом раду су такође дати разлози због чега је коришћен управо WiFi, а не Bluetooth технологија. Као приступне тачке и рутере, у предложеном решењу се користи МикроТик сервер.

Кључне речи: access point, Интернет приступ, EDGE, GPRS, HSDP, микротик, wireless.
Објављен на сајту: 6.4.2010
Тип рада: Стручни радови