Абстракт

Monte Carlo метода се примењује када је немогуће применити теорију или кад теорија не постоји. С друге стране паралелизација је сигурна алатка за убрзање извршавања алгоритма. У овом раду је показано како се паралелизацијом Monte Carlo метода, Kvazi-Monte Carlo (MISER) алгоритма, уз коришћење MPI библиотеке, може убрзати израчунавање једнодимензионалних и вишедимензионалних интеграла.

Кључне речи: Monte Carlo, MISER, интеграција
Објављен на сајту: 19.2.2011
Тип рада: Стручни радови