Абстракт

У овом раду разматра се неколико софтверских алата везаних за семантички веб. У ствари, пет онтологијских едитора је описано и упоређено у овом раду. То су: Apollo, OntoStudio, Protégé, Swoop i TopBraid Composer Free Edition. Описане су структура и основне особине ових едитора, као и начин како се користе. Главни критеријум за поређење ових едитора је могућности употребе и примене у различитим апликацијама.

Кључне речи: Apollo, Ontologies, Ontology building tools, OntoStudio, Protégé, Semantic Web, Swoop, TopBraid Composer Free Edition.
Објављен на сајту: 16.12.2012
Тип рада: Научни радови
Приложени фајл: poredjenje-ontologijskih-editora.pdf