Абстракт

У раду се дискутују алгоритми погодни за имплементацију на embedded платформама, а који се користе при решавању проблема препознавања говора. Биће омогућено извршити препознавање говора које зависи од говорника (speaker dependant), и то претрагом кроз речник унапред припремљених фраза. Описана је теоријска основа примењених алгоритама, као и начин практичне имплементације сваке фазе система.

Кључне речи: DTW, Embedded, LPC, MFCC, Препознавање говора
Објављен на сајту: 22.12.2013
Тип рада: Стручни радови