Абстракт

Монаде су моћан и ефективан алат из арсенала функционалног програмирања. У овом раду ћемо показати како се ове структуре, настале у оквиру математичке теорије категорија, а популаризоване кроз програмски језик Haskell, могу имплементирати и користити у програмској језику Swift којим се израђују апликације за OS X и једну од две најпопуларније платформе, iOS.

Кључне речи: Haskell, монаде, Swift
Објављен на сајту: 20.2.2015
Тип рада: Научни радови