Абстракт

Популарност JavaScript језика је довела до појаве великог броја библиотека и технологија. Због великог избора није увек лако пронаћи ону библиотеку која је вредна улагања енергије и труда. Већина њих је отворени код, што је један од главних разлога популарности, али је и разлог за појаву лоших, незавршених библиотека пуних грешака. У раду су приказане статистике библиотека на највећим репозиторијумима, као и резултати анкета. У радијусу, такође, упоређене су тренутно најбоље библиотеке, изабране на основу тих резултата и статистка, заједно са њиховим описом и за шта их је најбоље користити.

Кључне речи: Анкета о популарности библиотека, Front-end библиотеке, JavaScript библиотеке, Отворени код
Објављен на сајту: 7.2.2017
Тип рада: Стручни радови
Приложени фајл: najpopularnije-javascript-biblioteke.pdf