Abstrakt

Kroz ovaj rad na temu autonomnih vozila istraživane su tehničke karakteristike samih vozila, njihovih komponenti, tehnologije koje su primenjene, kao i ključni sistemi. Pomenuta je i sama arhitektura autonomnih vozila. Takođe, da bi se videla trenutna primena čitaocima je približen i objašnjen projekat ovakvog tipa vozila, u pitanju je Google vozilo – eng.: „Google driverless car“, kao i primena i legalizacija njihovih vozila.

Ključne reči: autonomna vozila, robotika, veštačka inteligencija, paradigme, senzori, navigacija, tehnologija
Objavljen na sajtu: 13.10.2014