Абстракт

Абстракт: Кроз овај рад на тему аутономних возила истраживане су техничке карактеристике самих возила, њихових компоненти, технологије које су примењене, као и кључни системи. Поменута је и сама архитектура аутономних возила. Такође, да би се видела тренутна примена читаоцима је приближен и објашњен пројекат оваквог типа возила, у питању је Google возило – енг.: „Google driverless car“, као и примена и легализација њихових возила.

Кључне речи: аутономна возила, роботика, вештачка интелигенција, парадигме, сензори, навигација, технологија
Објављен на сајту: 13.10.2014
Тип рада: Научни радови