Abstrakt

U ovom radu se predstavlja jedan od pristupa klaudu preko mobilnih uređaja. Analiziraju se prednosti klauda, virtuelizacije i balansiranja resursima u kontekstu mobilnog pristupa. Opisuje se jedna moguća serverska infrastruktura koja ovakav pristup podržava. Diskutuju se izazovi koje pred rešenje postavlja potreba za osiguranjem bezbednosti podataka. Sagledava se potencijal koji upotreba mobilnog pristupa klaudu donosi organizacijama. Predlažu se pravci daljeg istraživanja.

Ključne reči: 2G/3G, APN, GGSN, IP/MPLS, klaud, virtuelizacija
Objavljen na sajtu: 27.12.2015