Abstrakt

U ovom radu je predstavljena arhitektura sistema za upravljanje klaud infrastrukturom koji koristi REST principe i REST API za komunikaciju između distribuiranih sistemskih modula. Objašnjavaju se prednosti i mane predstavljenih sistema i načina komunikacije sa klaud platformom na primeru Klaudsteka. Navode se primeri njihove primene u realnom okruženju. Ideja za ovakvu arhitekturu je rezultat lične želje da se prevaziđu konceptualne greške koje su stvarale praktične probleme i ograničenja u pružanju usluga tokom i nakon dvogodišnjeg razvoja komercijalne platforme za upravljanje klaud resursima na kojoj je rađeno.

Ključne reči: Klaud arhitektura, REST, softverska arhitektura, distribuirani sistemi, sistemi bez stanja, klaud menadžment platforma
Objavljen na sajtu: 28.11.2017