Абстракт

У овом раду је представљена архитектура система за управљање клауд инфраструктуром који користи REST принципе и REST API за комуникацију између дистрибуираних системских модула. Објашњавају се предности и мане представљених система и начина комуникације са клауд платформом на примеру Клаудстека. Наводе се примери њихове примене у реалном окружењу. Идеја за овакву архитектуру је резултат личне жеље да се превазиђу концептуалне грешке које су стварале практичне проблеме и ограничења у пружању услуга током и након двогодишњег развоја комерцијалне платформе за управљање клауд ресурсима на којој је рађено.

Кључне речи: Клауд архитектура, REST, софтверска архитектура, дистрибуирани системи, системи без стања, клауд менаџмент платформа
Објављен на сајту: 28.11.2017
Тип рада: Стручни радови