Abstrakt

Архитектура без сервера нуди решења за бржи развој апликације као и смањењу трошкова развоја и одржавања у односу на клијент-сервер архитектуру. Иако назив може погрешно да сугерише, у архитектури без сервера сервер и даље постоји али о њему брине клауд провајдер. На тај начин можемо се фокусирати на развој и одржавање саме апликације а не на инфраструктури која је потребна за рад исте.У овом раду представили смо предности и мане овог развоја софтвера. Развили смо апликацију која пружа информације о стриповима користећи управо архитектуру без сервера. За клауд провајдера користили smo Firebase и представили његове производе који су нам потребни за рад ове апликације. Клијентски део апликације имплементирали смо за iOS платформу. За програмски језик користили смо Swift, као језик новијег датума. Описали смо интеграцију између Firebase-а и iOS-а, као и основне функционалности клијентске апликације.

Ključne reči: Архитектура без сервера, Firebase, iOS, клијент-сервер архитектура, стрип, Swift.
Objavljen na sajtu: 20.12.2019
Priloženi fajl: adinic.pdf