Абстракт

Архитектура без сервера нуди решења за бржи развој апликације као и смањењу трошкова развојаи одржавања у односу на клијент-сервер архитектуру. Иако назив може погрешно да сугерише, у архитектурибез сервера сервер и даље постоји али о њему брине клауд провајдер. На тај начин можемо се фокусирати наразвој и одржавање саме апликације а не на инфраструктури која је потребна за рад исте.У овом раду представили смо предности и мане овог развоја софтвера. Развили смо апликацију која пружаинформације о стриповима користећи управо архитектуру без сервера. За клауд провајдера користили смоФиребасе и представили његове производе који су нам потребни за рад ове апликације.Клијентски део апликације имплементирали смо за iOS платформу. За програмски језик користили смо Swift,као језик новијег датума. Описали смо интеграцију између Firebase-а и iOS-а, као и основнефункционалности клијентске апликације.

Кључне речи: Архитектура без сервера, Firebase, iOS, клијент-сервер архитектура, стрип, Swift.
Објављен на сајту: 20.12.2019
Приложени фајл: adinic.pdf