Абстракт

Овај рад садржи информације о симулацији и поузданости OmneT++ симулатора када су у питању сензорске мреже. Он садржи информације о различитим окружењима која се могу користити приликом симулације бежичних сензорских мрежа као и резултате симулације једне бежичне сензорске мреже употребом OmneT++ симулационог окружења.

Кључне речи: Бежичне сензорске мреже, OmneT++, симулација, ZigBee
Објављен на сајту: 31.8.2015
Тип рада: Научни радови