Абстракт

У раду је извршена анализа перформанси два multicast VPN (Virtual Private Network) модела у MPLS мрежи интернет сервис провајдера. Модели су симулирани коришћењем Dynamips софтверског алата и одговарајућих Cisco IOS оперативних система. Анализа емпиријских резултата добијених симулацијом оба модела наводи на закључак да нема значајнијих разлика у квалитету преноса multicast саобраћаја. IP пакети у равни прослеђивања се прослеђују истом ефикашношћу и разлика у типовима енкапсулација multicast VPN саобраћаја не утиче на перформансе. Закључено је да протоколи који утичу на креирање различитих типова multicast стабала у контролној равни тај процес креирања врше приближно истом брзином.

Кључне речи: BGP MDT SAFI, IP/GRE, mLDP, MPLS, Multicast VPN, MVPN, Rosen draft
Објављен на сајту: 27.2.2012
Тип рада: Научни радови