Абстракт

У раду је извршена анализа перформанси два мултицаст ВПН (Виртуал Привате Нетwорк) модела у МПЛС мрежи интернет сервис провајдера. Модели су симулирани коришћењем Дyнамипс софтверског алата и одговарајућих Цисцо ИОС оперативних система. Анализа емпиријских резултата добијених симулацијом оба модела наводи на закључак да нема значајнијих разлика у квалитету преноса мултицаст саобраћаја. ИП пакети у равни прослеђивања се прослеђују истом ефикашношћу и разлика у типовима енкапсулација мултицаст ВПН саобраћаја не утиче на перформансе. Закључено је да протоколи који утичу на креирање различитих типова мултицаст стабала у контролној равни тај процес креирања врше приближно истом брзином.

Кључне речи: BGP MDT SAFI, IP/GRE, mLDP, MPLS, Multicast VPN, MVPN, Rosen draft
Објављен на сајту: 27.2.2012
Тип рада: Научни радови