Др Душан Вујошевић

Анализа, селекција и развој ЕРП решења отвореног кода за интегрисано управљање пословним процесима у прехрамбеној компанији

Виртуални сто Фаундри као основа за дигитализацију међуљудских активности и оснивање метаверзума

Изазови имплементације интернета од ствари у биолошким системима

Један прилог моделовању података за потребе база података у електронском пословању

Један приступ имплементацији информационог система за евиденцију производње гумених црева

Мобилни приступ клауду применом механизма вишепротоколног комутирања лабела

Предлог једног приступа примени Амазон веб сервиса у развоју апликације

Примена серверлес SQL технологије Azure Synapse Analytics у аналитици података

Примена технологије РиектЈС у развоју апликације из домена електронске трговине

Приступи за добијање димензионо моделованих података из бежичних сензорских мрежа

Пројектовање и развој информационог система јавних набавки

Систем за управљање клаудом коришћењем REST принципа

Технике аутоматизације миграције података у имплементацији и одржавању ЕРП система

Филтернет: Систем за тематско филтрирање, прегледање и архиву података