Абстракт

У овом раду представљен је софтвер за евиденцију производње гумених црева који је осмишљен да олакша пословање компаније која се том производњом бави. Детаљно је разрађен и приказан изглед сваке стране апликације уз појашњење на шта се односе њене функционалности. Идеја је да се апликација у потпуности приближи крајњем кориснику, те да софтвер аутоматизује већину израчунавања потребних у пословним процесима. Детаљно је описано све оно што је до сада имплементирано, као и оно што се планира да се у будућности реализује.

Кључне речи: Гумена црева, десктоп апликација, евиденција, информациони систем, производња
Објављен на сајту: 1.10.2020
Приложени фајл: avujovic.pdf