Абстракт

Управљање личним знањем је скуп когнитивних и технолошких активности које корисник свакодневно обавља да би ефикасно прикупио, класификовао, систематизовао, сачувао, претражио, прегледао и поделио информације. Уз све већи број креираних дигиталних садржаја тај процес постаје и све комплекснији. Као одговор на комплексност, у овом раду се представља систем за тематско архивирање и претраживање података, са фокусом на веб странице, а који олакшава управљање личним знањем. Сврха представљеног система је помоћ при истраживању ради стицања знања у коме је потребно усвојити већи број међусобно повезаних појмова. Главни процеси представљеног система су скрејповање веб страница и ембедовање којим се добија интерактивна мапа за приказ тематских области. У раду се концептуално приказују компоненте система и анализира се пример конкретне имплементације. Остварени резултат је практична имплементација за употребу и даље изучавање.

Кључне речи: Филтрирање, Филтернет, Проналажење информација, Претраживачи, Ненадгледано обучавање
Објављен на сајту: 1.9.2020
Приложени фајл: djosipovic.pdf